Intraductalis papilloma floridos hiperpláziával, A méhtestrák tünetei, kezelése

Diagnosztikai markerek Absztrakt A luminalis citokeratin CK expresszióját emlős papilláris léziókban és annak potenciális diagnosztikai alkalmazhatóságát más markerek között a papillóma és a papilláris carcinoma megkülönböztetésében korábban nem vizsgálták.

Megállapítottuk, hogy az emlős papillariális léziók differenciális CK expressziós profilokkal rendelkeznek, amelyek - különösen a pmal kombinálva - hasznosak lehetnek rétegződésük során, potenciálisan a tű biopsziás anyagában is, amelyben pontosabb és reprodukálható jellemzésre van szükség. Ennek ellenére a patológusok számára nem különösebben nehéz felismerni, hogy az emlősérülés papilláris jellegű.

Másrészt problematikus lehet különféle papilláris léziók megkülönböztetése. A rutin hematoxilin és az eozinnal festett szakaszok mellett különféle immunhisztokémiai markereket is alkalmaztak az ilyen intraduktális epithelialis proliferációk megkülönböztetésének elősegítésére.

Általánosságban ezek a tanulmányok kimutatták a nagy molekulatömegű CK-k nagyobb expresszióját a szokásos ductalis hiperpláziában az atipikus ductalis hiperplázia és a ductalis carcinoma in situ, valamint az intraductalis papillómákban, mint a papilláris intraductalis papilloma floridos hiperpláziával esetén. Az utóbbi években azt is felfedezték, hogy a szokásos ductalis hiperpláziával ellentétben, mind az atipikus ductalis hiperplázia, mind a in-situ ductalis carcinoma elsősorban az alacsony molekulasúlyú CK-kat fejezi ki, amelyeket hagyományosan a normál emlő luminalis epiteliális sejtjei, különösen a CK8, a CK18 expresszálnak.

Nincs azonban olyan vizsgálat, amely szisztematikusan értékelné az ilyen kis molekulatömegű CK expresszióját a mell papilláris léziójában.

  1. Szemölcs papillómák típusai
  2. Szénaellenes paraziták. Természetes vastagbél tisztító kiegészítők
  3. Klinikai vizsgálatok keresése: HPV11, Papilloma sub lingual
  4. Az enterobiosis megelőzése emlékeztet a szülőkre
  5. Enterobiosis bejelentése az óvodában

Ennek megfelelően a vizsgálat első célja az volt, hogy meghatározzuk az emlő intraduktális papilláris karcinómájának kis molekulatömegű CK expressziós profilját, és hasonlítsuk össze az intraduktális papillómával. Hipotézisünk az volt, hogy a nem papilláris intraduktális proliferációhoz hasonlóan nagyobb lesz a expresszió a papilláris carcinomában.

A második cél az volt, hogy meghatározzuk a differenciális CK expresszió diagnosztikai hasznosságát az emlő papilláris lézióinak kiértékelésében, különösen azon túl, amit egy myoepithelialis immunfesték képes nyújtani.

Intraductalis papilloma mellképek | Gél Papillor

Anyagok és metódusok Esettanulmány és szövettani áttekintés Az emlős papilláris sérülések egymást követő eseteit a Washingtoni Egyetem Orvosi Központjának Lauren V Ackerman Sebészeti Patológia Laboratóriumának adatbázis-fájljainak számítógépes keresésével azonosítottuk. Egy szerző OH áttekintette ezeket az eseteket, hogy megerősítse a diagnózist, és válasszon egy vagy több reprezentatív paraffin blokkot a későbbi immunhisztokémiai elemzéshez.

Ezenkívül a vizsgálat nem tartalmazott invazív papilláris karcinóma eseteket. A szekunder biotinnel konjugált ellenanyagot ezután 8 percig, majd streptavidin — torma-peroxidázt alkalmaztuk 8 percig. A reakciót diaminobenzidinnel és hidrogén-peroxiddal 8 percen át végzett inkubálással látjuk el.

Papillomatous epidermalis hyperplasia icd 10. Icd 10 papillomatosis esetén

Ezután egy második biotinnel konjugált szekunder antitestet alkalmaztunk 8 percig, majd streptavidin — lúgos foszfatázt 8 percig. Ezt a reakciót gyorsvörös színű, 8 percig tartó inkubálással láttuk el. A tárgylemezeket ezután hematoxilinnel ellenkonzerváltuk, dehidráltuk és lefedjük. Pozitív kontrollként normál emlőcsatornákat és rombákat használtunk. Az immunhisztokémiai foltok értelmezése Az egyik szerző NNB az immunhisztokémiailag festett metszeteket értelmezte anélkül, hogy korábban tudta volna a hematoxilint és az eozint.

Ezeket a pontokat összeadtuk, hogy a végső pontszámot kapjuk 0 és között minden markernél. A p63 expressziójának mértékét úgy határoztuk meg, hogy meghatározzuk a nem perifériás sejtek arányát, amelyek intenzitástól függetlenül expresszálják ezt a markert.

A Student t- tesztjét használtuk a folyamatos változók összehasonlítására, míg a χ 2- teszt vagy Fisher pontos tesztét a kategorikus változók összehasonlítására. A 0, 05 P-értéket statisztikailag szignifikánsnak tekintjük. Szabályozó jóváhagyás A tanulmányt mind a washingtoni egyetemi orvosi központ humán kutatási bizottsága, mind az alabamai egyetem intraductalis papilloma floridos hiperpláziával a birminghami intézményi felülvizsgálati testületnél.

Eredmények Klinikai jellemzők és patológiás diagnózis Összesen 38, az értékelésre rendelkezésre álló papilláris lézióval rendelkező beteget azonosítottak, köztük 36 nőt és 2 férfit.

intraductalis papilloma floridos hiperpláziával

A betegek életkora 34 és 87 év között volt átlag 62 év. Marker kifejezés a tűbiopsziában és a megfelelő anyagból Két sérülés volt papilláris carcinoma és papillomaamelyekben immunohisztokémiai vizsgálatokat végeztünk mind a tű biopsziáján, mind az ürítő anyagon.

A papilláris carcinoma negatív és a papilloma diffúz p63 expressziós profiljai szintén azonosak voltak a tű biopsziájában és az ürítő anyagban. Ennek megfelelően az érzékenységet, specifitást, pozitív prediktív értéket, negatív prediktív értéket és pontossági értékeket határozták meg a különböző határértékeknél 2. Ezek az értékek jobban tűnnek, mint a p63 esetében kapott értékek 2. Ezek a megállapítások azt sugallják, hogy ezeknek a markereknek a kombinációjával történő használata jobb mellrétegrétegződést eredményezhet, különösen a tűbiopszia anyagában, amelyben pontosabb és reprodukálható megkülönböztetés szükséges.

Ennek megfelelően ezen eredmények validálása a tű biopsziás anyagában ajánlott. A myoepithelialis sejtek immunhisztokémiai festése volt az első olyan kiegészítő vizsgálat, amelyet olyan papilláris léziók tisztázására használtak, amelyekben a rutin szövettani módszerrel nem lehet könnyen diagnosztizálni.

Jelen tanulmányunk eredményei egyértelműen összhangban állnak a korábbi vizsgálatokkal, mivel szignifikáns átfedések mutatkoztak a papillómák és a papilláris karcinómák p63 expressziós mintázatában.

Noha a diffúz p63 expresszió csak papillómákban volt megfigyelhető, és az expresszió teljes hiánya papilláris carcinomára korlátozódott, a papilláris carcinoma eseteink fele továbbra is fenntartotta az expresszió bizonyos szintjét.

intraductalis papilloma floridos hiperpláziával

Csak akkor, amikor a CK expressziót további megkülönböztetés céljából alkalmaztuk lásd alábbképesek voltunk pontosan jellemezni az összes papillary carcinomát, beleértve azokat is, amelyek fókuszos p63 expresszióval rendelkeznek. A myoepithelialis sejtek kérdése mellett a különféle papilláris léziók megkülönböztetésének nehézsége gyakran másodlagos ahhoz a nehézséghez, hogy kategorizáljuk az epithelialis proliferáció jellegét ezeken a léziókon belül.

Következésképpen nem myoepithelialis immunhisztokémiai foltokat nemrégiben használtak ezen proliferációk jellegének megvilágítására.

intraductalis papilloma floridos hiperpláziával

Bár ezek a tanulmányok mint a miénk is azt mutatják, hogy a nagy molekulatömegű CK expresszió hasznos a különféle papilláris léziók megkülönböztetésében, továbbra is fennáll bizonyos mértékű átfedés a papillómák és a papilláris carcinoma expressziós mintázatában, ami korlátozza ezek diagnosztikai intraductalis papilloma floridos hiperpláziával.

Ennek megfelelően először intraductalis papilloma floridos hiperpláziával a célt tűztük ki, hogy részletesebben kifejtsük ennek papilloma vírus kenőcsök markernek az expressziós mintázatát az emlőpapilómákban és a papilláris carcinomákban.

Minden bizonnyal megkérdőjelezhető az atipikus papillómák, 1, 27, a papilláris léziók diagnosztikai szempontból kihívást jelentő kategóriájának kizárása ebből a tanulmányból.

Szénaellenes paraziták

Ezen a ponton el kell mondani, hogy még meg kell határozni, hogy ennek az antitest-koktélnak a kiváló teljesítménye igaz-e egyértelmûbb esetekben és a tűs biopsziás anyag nagyobb sorozatában. Valójában jelenleg egy ilyen vizsgálat véglegesítésén dolgozunk, amely kifejezetten a tű biopszia anyagát értékeli.

intraductalis papilloma floridos hiperpláziával

A különálló adathalmazban történő validálás kérdése mellett két másik kérdéssel kell foglalkozni, amelyek ezen markerek együttes használatát szolgálják az emlőpapilláris léziók értékeléséhez.

Érdemes megjegyezni, hogy ez utóbbi indok arra szolgál, hogy sikeresen vitassák az α -metil-acil-CoA racemázt az atípusos fókuszok értékelésekor a prosztata tű biopsziás anyagában, ami a mai műtéti patológiában humán papillomavírus és p16 körben elfogadott gyakorlat.

Kétségkívül ezzel találkoztunk a rutin klinikai gyakorlatban, és ez a kérdés minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy más antitest-koktélok egyre növekvő felhasználásban részesüljenek más szervek korlátozott diagnosztikai szövetének értékelésében, ismételten a legfontosabban a prosztata mirigyéből.

Érdekes, hogy egynél több immunhisztokémiai marker egymást kiegészítő jellegét szemléltető adatokkal a papilloma és a papilláris carcinoma megbízható megkülönböztetése céljából nagyon hasonlóak a Grin és mtsai. Egy nemrégiben készült tanulmányához, amelyben CK5 és ösztrogénreceptor immunosztaineket használtak.

Papillomatous epidermalis hyperplasia icd 10 Papillomatous epidermalis hyperplasia icd 10

Mint általában a diagnosztikai sebészeti patológiában, ezek a példák hangsúlyozzák az immunhisztokémia eredményeinek mindig az értelmezésének fontosságát a hematoxilin és az eozinnal festett metszetek megjelenésének összefüggésében, és hogy a jóindulatú vagy rosszindulatú daganatok diagnosztizálásának soha nem szabad kizárólag a egy vagy több immunoszlop eredménye.

Összefoglalva, kimutattuk, hogy a mell papilláris léziói differenciális CK és p63 expressziós profilokkal rendelkeznek, amelyek egyértelműen felhasználhatók a papillómák és a papilláris carcinómák megkülönböztetésére.

  • Endometrium rák fiatal nő, A méhtestrák tünetei, kezelése
  • Szülés utáni szemölcsök

A legjobb megkülönböztető képességet akkor hozták meg, ha ezeket a markereket kombinációban alkalmazták, különösen az ellenanyag-koktél részeként egyetlen lemezen, hogy lehetővé tegyék az expressziós szintek közvetlen összehasonlítását. Az emlő-papilláris sérülések további eseteinek kiértékelésére, ideértve a kevésbé klasszikus példákat és a tűmagos biopsziás anyagban levő eseteket, ezen antitest-koktél diagnosztikai hasznosságának további meghatározásához szükséges.

Szerkesztő Választása.

Fontos információk